Previous

Annavaram Devasthanam

Sri Satya Narayana Swamy Nitya Kalyana Mandapam at Annavaram

Posted Date: 20 Jun 2018     Posted by: Ramya  
Next
India » Localities » Annavaram Devasthanam
Sri Satya Narayana Swamy Nitya Kalyana Mandapam at Annavaram

This is a picture of sri satya narayana swamy nitya kalyana mandapam in satya narayana temple, Annavaram.